0

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten, defecten of andere beschadigende consequenties die voortkomen uit het gebruik van de website. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor het onoordeelkundig gebruik van de geleverde artikelen of eventuele hieruit voortkomende schades.